План лісоуправління ДП "Малинський лісгосп АПК" на 2019 рік

ПЛАН...

Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) 2019

Звіт для громадськості...

План лісоуправління ДП "Малинський лісгосп АПК" на 2018 рік

ПЛАН...

Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) 2018

Звіт для громадськості...

План лісоуправління ДП "Малинський лісгосп АПК"

ПЛАН...

Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) 2017

 Звіт для громадськості...

 

Лісова Сертифікація

Лісова Сертифікація

3 початку 2017 року на підприємстві розпочато проведення лісової сертифікації. Аудиторською компанією ТОВ «Легалліс» проведено попередній аудит системи лісоуправління за системою FSC - Forest Stewardship Council® по оцінці всього комплексу лісогосподарських та лісозаготівельних робіт (заходів), транспортування та реалізації деревини.

Схема сертифікації включає кілька невід’ємних елементів. Перший – це сертифікація системи ведення лісового господарства, другий – сертифікація ланцюга постачання продукції , третій – вихід на ринок сертифікованої продукції. На початку відбувається оцінка відповідності лісового господарства сукупності екологічних, соціальних і економічних вимог. Ці вимоги сформульовані у вигляді Принципів і Критеріїв FSC. Наступний етап сертифікації стосується налагодження системи стеження руху деревини та іншої продукції з сертифікованих лісових господарств до споживача через усі етапи трансформації сировини в готову продукцію, призначену для використання кінцевим споживачем. Таким чином, якщо перша складова безпосередньо стосується лісових господарств (FSC FM), то друга – деревообробних і лісоторгівельних підприємств (FSC CoC), які використовують деревину з сертифікованих лісів. При цьому, мають дотримуватися вимоги нерозривності ланцюга постачання і відповідно сертифікації кожної з його ланок. Проведення сертифікації здійснюється акредитованими на міжнародному рівні компаніями (органи сертифікації). Такі процедури сертифікації гарантують незалежність, неупередженість та об’єктивність оцінки ведення лісового господарства у будь-якій країні. У разі відсутності сертифікованих лісів, допускається використання FSC контрольованої деревини. Стандарт контрольованої деревини виключає можливість закупівлі і використання неприйнятних категорій деревини.

dokivporadkebutton

Декларація прихильності принципам та критеріям FSC- Forest Stewardship Council®

                  Декларація прихильності принципам та критеріям FSC - Forest Stewardship Council®

Дочірнє підприємство "Малинський лісгосп агропромислового комплексу"
Житомирського обласного комунального підприємства "Житомироблагроліс"
Житомирської обласної ради зобов’язується :

  • -виконувати всі застосовні закони, нормативні документа і ратифіковані країною міжнародні угоди, конвенції і договори.
  • -підтримувати або підвищувати соціально-економічний добробут працівників.
  • -сприяти підтриманню або підвищенню соціально-економічного добробуту місцевих громад.
  • -ефективно використовувати всі види чисельних продуктів і послуг на території підприємства з метою збереження або підвищення довготермінової економічної життєздатності та отримання широкого спектра екологічних і соціальних вигод.
  • -підтримувати, зберігати та/або відновлювати екосистемні послуги та цінності довкілля на території підприємства, а також уникати негативного впливу на довкілля, компенсувати або пом’якшувати такий вплив.
  • -мати план ведення господарства, узгоджений з його стратегією та цілями і такий, що відповідає масштабу, інтенсивності та ризикам господарської діяльності.
  • -демонструвати, що прогрес у досягненні цілей ведення господарства, вплив господарської діяльності та стан території підприємства відстежуються в процесі моніторингу та оцінюються відповідно до масштабу, інтенсивності та ризику з метою виконання адаптивного ведення господарства.
  • -зберігати та/або збільшувати особливі для збереження цінності на території шляхом застосування застережного підходу.
  • -види господарської діяльності, що провадяться на власній території, відбирати та виконувати у відповідності як з економічними, екологічними і соціальними стратегіями і цілями підприємства, так і з Принципами та Критеріями FSC.
  •  pechat

button

 

Короткий план-звіт для суспільствапо ДП «Малинський лісгосп АПК»на 2017 рік.

Короткий план-звіт для суспільства

по ДП «Малинський лісгосп АПК»

на 2017 рік.

1. Вступ

       План заходів по веденню лісового господарства або лісоуправління передбачає висвітлення довгострокових цілей ведення лісового господарства, цільове та ефективне виконання на базі науково-технічних досягнень і передового досвіду повного комплексу лісогосподарських, лісовідновлювальних та лісозаготівельних заходів, які забезпечують раціональне і невиснажливе використання та відтворення лісових ресурсів, охорону навколишнього природного середовища.

     ДП "Малинський  лісгосп АПК" був організований в 2000 році на базі лісів колективних сільськогосподарських господарств Малинського району.

     Перше лісовпорядкування лісів, що входять до складу лісгоспу проведене в 1982 році в границях існуючих на той час колгоспів та радгоспів.

2. Цілі та завдання ведення лісового господарства.

        Ведення лісового господарства полягає у здійсненні комплексу заходів з охорони, захисту, раціонального використання та розширеного відтворення лісів. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства викладено у ст. 64 ЛК України. Підприємства, установи, організації і громадяни здійснюють ведення лісового господарства з урахуванням господарського призначення лісів, природних умов і зобов'язані:

      1) забезпечувати посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів з метою поліпшення навколишнього природного середовища та охорони здоров'я людей;

      2) забезпечувати безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів для задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції;

      3) здійснювати відтворення лісів;

      4) забезпечувати підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів і збереження біотичного та іншого природного різноманіття в лісах;

      5) здійснювати охорону лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, незаконних рубок та інших пошкоджень;

      6) раціонально використовувати лісові ділянки.

3. Характеристика лісових ресурсів.

3.1. Рівень інтенсивності ведення лісового господарства

Найменування показників Одиниця вимірювання

На рік минулого

лісовпорядку-вання

На рік теперішнього лісовпорядку-вання
1.Річний обсяг лісокористування (ліквід) – усього тис.м3 41,9 74,31
в т.ч. від рубок головного користування тис.м3 18,8 39,75

2.Середній обсяг лісокористування з

1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок

м3 1.8 3,3
3.Річний обсяг робіт з лісовідновлення:      
–створення лісових культур га 72,8 162,2
–сприяння природному поновленню га 5,3 1,1

3.2. Розподіл загальної площі лісогосподарського підприємства,

приведений у відповідність з Постановою кабінету Міністрів України                                                                                            № 733  від 16.05.2007 р. „Порядок поділу лісів на категорії та виділення                                   особливо захисних лісових ділянок” в межах лісництв.       

                         

Категорії 

(підкатегорії) лісів

Назва лісництв,     №№ кварталів,  площа, га
Барвінківське Ворсівське Недашківське Привітнян-ське

Всього по підприєм-

ству

МАЛИНСЬКИЙ  РАЙОН
1.Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення
 1.1.Заказники  

кв.8 вид.53-66

36.2

кв.5 вид.1-25,кв.6 вид.1-23

166,8

  203,0
1І. Рекреаційно-оздоровчі ліси

2.1.Ліси населених

пунктів

 

кв67

0.8

    0.8
2.2.Л ісопаркова     частина    лісів зелених зон  

кв8 вид.15-32;кв31вид1-4; кв32-37;кв56

375,2

    375.2
Разом по категорії   376.0     376.0
IІІ.  Захисні  ліси

3.1. Ліси уздовж смуг відведення залізниць

кв10вид1,6-18;

кв11вид.57-72,

74,78,80,81;

кв18вид.2-30. 32;кв22вид. 1-15, 30; кв23 вид1-17,21.22;

228.7

кв15вид.2-32,

,48,49;

78.3

    307.0

3.2. Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг державного

значення

кв2вид.24-29;

кв12вид.1;

кв20вид.1-6;

кв21вид1-11;

42.4

кв6 вид1.1,23,24.1

7.4

кв49вид.6;кв 57 вид.33-52;

кв58вид.30,31;

кв59вид5,44, 45,46;

          45.6

кв68вид.9-13,

16-18,28;

17.4

112.8

3.3. Ліси уздовж берегів річок, навколо озер,

водоймищ та інші

кв24вид10,11,13-23,25;кв25; кв26вид.10-16,20-26,;кв30,32, 34;кв35вид. 11-13; кв36вид.25-40,45-47; кв37вид.9-20, 23,24;кв38-41; кв42вид.1-3,5-21,25.1,26-28,37-41; кв46; кв47вид.44-60,62;кв48; кв49вид. 1-9; кв51вид.27-32; кв52вид.1-13,22-25,36-39, 42,43,46-49,67,68,71; кв56 вид.1-11,17-22; кв57вид.1-3, 19,23, 24;кв64вид.15,20.1,22,31-37, 40-46;кв65вид. 1,2, 6; кв70вид.1,2,6,7;

1264,4

кв.1вид.10,11,17-21, 23,29, 30, 30.1, 35; кв3вид.46-51,53-57; кв4 вид. 9, 10.1; кв6вид.12;кв8 вид.33-52,67-73; кв15 вид.33-47;кв.16 вид.1-4, 36,37,40; кв.30вид.39;кв.31вид.5-9; кв.45 вид. 33.1,  34.1;кв.48вид.8-14,16,17; кв49 вид.6.1-18.1,19-34;кв50вид. 2,4,8, 13.1,18, 19.23.1, 23.2,26,30-32; кв51 вид.1-3.1; кв53вид.1-3,6-8,14; кв58 вид. 1-3, 32,33,37; кв59вид.26,28,31-36,44,46-48,50,54; кв64вид.1,2,27,28; кв65вид.32-46,48;

376,2

кв48вид.5,6,9-11;кв53вид.18-23; кв54вид.25-34;кв55вид.24-28,33;кв56вид1.1,2-7;

92.2

кв61вид21-23; кв65вид1-4,13-15,19; кв67вид1-10; кв68вид1-8,14,15.19-27,29;кв69вид.1-7;кв71вид. 1,2,2.1;кв73вид1-9,13;кв74

322,9

2055.7
Разом по категорії 1535.5 461,9 137.8 340.3 2475.5

Категорії 

(підкатегорії) лісів

Назва лісництв,     №№ кварталів,  площа, га
Барвінківське Ворсівське Недашківське Привітнян-ське Всього по підпри-ємству
IV. Експлуатаційні ліси

4.1. Експлуатацій-

       ні ліси                                

кв1;кв2вид.1-23,30,31;кв3-9;кв10 вид.1-4;кв11вид.1-56,61,73,75-77, 79,82;кв12вид.2-24;кв13-17;кв18вид. 1,1.1,31;кв19;кв20вид.7-22;кв21 вид. 12-28;кв22 вид.16-29;кв23вид.18-20;

кв24вид.1-9,12,24,25;кв26вид.1-9, 17-19,27,28;кв27-29,31,33;кв 35вид. 1-10,14;кв36вид.1-24,41-44;кв37вид.  1-8,8.1, 21,22;кв40;кв42вид.4,22-25 , 29-36,42-43;кв43-45; в47вид. 1-43,61,61; кв49вид.10-46; кв50;

кв51вид.1-26,33-35;кв52вид.14-21, 26-35,40,41,44,45,50-65,69,70,72; кв53-55;кв56вид.12-16,23-67;кв57 вид4-18,21,25,26;кв58-63; кв64вид. 1-14,16-20,21,23-30,47;кв65вид.3-5, 7-26; кв66-69; кв70вид.3,4,5;кв71-74

4929,6

кв1вид.1-9,12-16,22,22.1,24-28,31-34, 37-43;кв2 ;;кв3вид.1-45, 52,58, 59;кв.4вид.1-8,10-34; кв5;кв.6вид.1-11,13-22, 25,26; кв7; кв8вид.1-14; кв12вид.1-6; кв13- 14; кв16вид.5-35,38,39;кв17-29;кв30вид.1-38,40-55; кв38-44; кв45вид. 1-24,33,34; кв46-47;кв48 вид.1-7,15,18-41; кв49вид.1-17; кв50вид.1,3,5,6,7,9-17.2,20-25, 27-29,33;кв51вид4-20; кв52; кв53вид.4,5,9-13,15-20.1,22-24; кв54,55,57; кв58вид.4-31,34-37; кв59вид1-25,27,29,30,37-43, 45,49,51-53;кв60-63; кв64вид.3-31;кв кв65вид1-31, 47; кв66;

4539,7

кв1-4,кв.7-47;кв.48вид.1-4,7,8,12-18;кв.49 вид.1-5,7-42;кв.50-52;кв.53вид.1-17.2, 24-39;кв.54вид.1-24.35-38;кв.55вид.1-23,25.1,27.1,29-32,34-54;кв.56вид.1, 6.1,8-27;кв.57вид.1-32;кв.58вид.1-29, 32-34; кв.59вид.1-4, 6-43, 47-60;

кв.60-64

5784,8

кв1-60;кв61вид.1-20;кв62-64; кв65вид.5-12,16-18, 20,21; кв67вид.11;кв69вид.1,2,4,5,8-20; кв71вид3-6;кв73вид1-5,

10-12;

6625,8

21879,9
    Разом по категорії: 4929,6 4539,7 5784,8 6625.8 21879,9

Разом по району і по

лісгоспу:

6465,1 5413,8 6089.4 6966.1 24934.4

3.3. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок

Встановлений на ревізійний період щорічний обсяг користування лісом з усіх видів рубок складає 177% від визначеного минулим лісовпорядкуванням і 82% від середньої заготівлі за два останні роки. Щорічна місцева потреба в ліквідній деревині буде задовольнятися на 80%, середній приріст стовбурної деревини використовуватиметься на 73%.

Причини змін загального щорічного обсягу лісокористування, а також співвідношення обсягів заготівлі ліквідної деревини з окремих видів рубок викликані станом лісових насаджень на час проведення лісовпорядкування. Значно збільшилась питома вага санітарних рубок внаслідок пошкодження насаджень хворобами та шкідниками лісу.

Річний обсяг користування лісом з усіх видів рубок

(чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3)

Види рубок Ліси природоохо-ронного, наукового, історико-культур-ного призначення

Рекреаційно-оздоровчі

ліси

Захисні ліси Експлуатаційні ліси Разом
хвойне твердолистяне м’яколистяне разом хвойне твердолистяне м’яколистяне разом хвойне твердолистяне м’яколистяне разом хвойне твердолистяне м’яколистяне разом хвойне твердолистяне м’яколистяне разом

І. Рубки головного

користування

                   

1,6

0,28

1,6

0,28

102,0

30,81

1,4

0,31

40,2

8,35

143,6

39,47

102,0

30,81

1,4

0,31

41,8

8,63

145,2

39,75

2. Рубки формування і оздоровлення лісів:                                        
2.1.Рубки догляду        

2,5

0,05

- -

2,5

0,05

34,9

0,67

-

-

-

-

34,9

0,67

170,5

3,06

9,2

0,03

-

-

179,7

3,09

207,9

3,78

9,2

0,03

-

-

217,1

3,81

2.2.Суцільні  санітарні

рубки

               

12,2

2,65

- -

12,2

2,65

67,1

14,18

2,7

0,44

3,2

0,37

73,0

14,99

79,3

16,83

2,7

0,44

3,2

0,37

85,2

17,64

2.3.Вибіркові санітарні

 рубки

       

16,0

0,14

- -

16,0

0,14

90,5

1,40

1,6

0,01

1,2

0,01

93,3

1,42

379,4

7,34

4,3

0,06

11,9

0,13

395,6

7,53

485,9

8,88

5,9

0,07

13,1

0,14

504,9

9,09

2.4.Рубки, пов’язані  з реконструкцією  насаджень                

5,5

0,27

- -

5,5

0,27

0,5

0,02

- -

0,5

0,02

6,0

0,29

- -

6,0

0,29

2.6.Інші види рубок з форму-

вання і оздоровлення лісів

       

1,0

0,21

-

0,1

0,01

1,1

0,22

1,1

0,26

0,2

0,04

1,8

0,10

3,1

0,40

8,7

2,29

-

0,01

17,6

0,81

26,3

3,11

10,8

2,76

0,2

0,05

19,5

0,92

30,5

3,73

Разом з усіх видів рубок:        

19,5

0,40

-

0,1

0,01

19,6

0,41

144,2

5,25

1,8

0,05

4,6

0,39

150,6

5,69

728,2

57,70

17,6

0,85

72,9

9,66

818,7

68,21

891,9

63,35

19,4

0,90

77,6

10,06

988,9

74,31

4.Система управління лісовими ресурсами

       Система управління лісами базується на засадах екологічної безпеки і з урахуванням  , які висуваються міжнародними природоохоронними конвенціями.

Базовим законом України про ліси і систему управління в них є Лісовий кодекс України. Правові аспекти лісогосподарського виробництва та використання і відтворення лісових ресурсів визначено Земельним кодексом України і  регулюються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства є Державне   агентство   лісових   ресурсів   України (Держлісагенство України), діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України  через Міністра аграрної політики та продовольства України,  входить  до   системи   центральних   органів  виконавчої  влади  і  забезпечує  реалізацію  державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

         Дочірнє  підприємство «Малинський лісгосп агропромислового комплексу»  (ДП «Малинський лісгосп АПК») підпорядковане Житомирському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству «Житомироблагроліс» Житомирської обласної  ради.

       У структуру ДП «Малинський лісгосп АПК » входить контора лісгоспу, чотири лісництва, автотранспортний цех.

Адміністративно-організаційна структура та загальна площа

Найменування

лісництва

Найменування

адміністративних

районів

Площа в га за даними

теперішнього

лісовпорядкування

Земельного

балансу на 01.01.2017 р.

Барвінківське Малинський 6465,1 6465,1
Ворсівське Малинський 5413,8 5413,8
Недашківське Малинський 6089,4 6089,4
Привітнянське Малинський 6966,1 6966,1
Усього по лісгоспу 24934,4 24934,4
в тому числі:    
Малинський район 24934,4 24934,4

          Лісництво очолює лісничий, якому в свою чергу підпорядковуються помічник лісничого, старші майстри та майстри лісу.

          Загальна кількість працюючих на підприємстві складає – 348 чоловік.

          Підприємство володіє необхідною матеріально-технічною та технологічною базою і достатнім кадровим потенціалом; має сучасне комп’ютерне забезпечення, тобто все необхідне для ведення лісового господарства.

          Бюджетного фінансування лісгосп не отримує. Витрати лісогосподарської діяльності фінансуються за рахунок власних коштів, а саме за кошти отримані від реалізації лісової продукції.

5. Обгрунтування розміру розрахункової лісосіки.

          Розрахункова лісосіка – щорічна, науково обгрунтована норма заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка обраховується та затверджується для кожного власника, постійного користувача лісами по категоріях лісів в розрізі  порід, виходячи з принципів безперервності  використання лісових ресурсів.

           Розрахункова лісосіка рубок головного користування по ДП «Малинський лісгосп АПК » обрахована  Українським державним проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням (УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ).

Товаризація лісосічного фонду виконана спеціальною комп’ютерною програмою згідно «Нормативів товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід України», Київ -2004, затверджених Держкомлісгоспом України 22.10.04р.

Значні розходження по виходу  ділової деревини по твердолистяному господарстві по грабовій госпсекції  і по мяколистяному господарстві по березовій і чорновільховій госпсекціях між даними лісгоспу і лісовпорядкування пояснюються наявністю в складі  порід з більшим виходом ділової деревини.

На ревізійний період лісовпорядкуванням проектуються способи рубок у повній відповідності з „Правилами рубок головного користування України”, К., 2010.

Розрахунок обсягу головного користування на ревізійний період, виконаний на комп’ютері за спеціальною програмою.

Відомість визначення розрахункової лісосіки на період з 2014 до 2023 роки наведена в додатку:

Щорічний обсяг рубок головного користування за способами рубок

Господарство, господарська секція

Експлуа-таційний фонд (чи-сельник –

площа,га; знамен-ник –

запас,

тис.м3)

Прийнята розрахункова лісосіка
лісовпорядкуванням 2-ою  л/в нарадою

пло-ща,

га

запас, тис.м3

пло-ща,

га

запас, тис.м3
стов-бур-ний ліквід-ний діло-вої дере-вини стов-бур-ний ліквід-ний діло-вої дере-вини
Захисні ліси
Господарська частина – захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині
Суцільнолісосічні  рубки
М’ЯКОЛИСТЯНЕ– всього

24,4

4,87

1,6 0,31 0,28 0,11 1,6 0,31 0,28 0,11
в тому числі за господарськими секціями:
–березова

13,0

2,48

1,6 0,31 0,28 0,11 1,6 0,31 0,28 0,11

–березова в надм.звол.умовах

зростання

7,7

1,60

- - - - - - - -
-чорновільхова

3,7

0,79

- - - - - - - -
Разом за спосо-бом рубки

24,4

4,87

1,6 0,31 0,28 0,11 1,6 0,31 0,28 0,11
Експлуатаційні ліси
Господарська частина – експлуатаційні ліси на рівнині
Суцільнолісосічні  рубки
ХВОЙНЕ – всього

715,1

236,49

102,0 33,74 30,87 22,93 102,0 33,74 30,87 22,93
в тому числі за господарсь-кими секціями:
–соснова

714,7

236,38

102,0 33,74 30,87 22,93 102,0 33,74 30,87 22,93
–соснова в осер. кореневої губки

0,4

0,11

- - - -        
ТВЕРДОЛИС-ТЯНЕ – всього

14,5

3,35

1,4 0,32 0,31 0,07 1,4 0,32 0,31 0,07
в тому числі за господарсь-кими секціями:

–грабова

14,5

3,35

1,4 0,32 0,31 0,07 1,4 0,32 0,31 0,07
Мяколистяне -   всього

268,4

59,61

40,2 9,15 8,35 3,58 40,2 9,15 8,35 3,58
Березова

109,9

23,34

21,8 4,63 4,24 1,75 21,8 4,63 4,24 1,75
            Березова в надмірно зволож. умовах зростання

61,0

12,30

- - - - - - - -
Осикова

4,2

1,09

- - - -        

 

6. Моніторинг приросту та динаміки таксаційних показників лісового фонду.

        Базова інформація про приріст і таксаційні показники збирається в процесі проведення лісовпорядкування, при якому проводиться суцільна інвентаризація всіх лісових ділянок.

       Поточна інформація визначається по матеріалах безперервного лісовпорядкування, при якому враховуються всі зміни в лісовому фонді підприємства, які відбулися за поточний рік.

       При складанні плану господарської діяльності підприємства, проводиться аналіз таксаційних показників, на які мають вплив обсяги запроектованих і проведених заходів. Показники можливих змін:

    Створення лісових культур – 330 га.

    Залишення ділянок під природне поновлення – 15 га.

    Переведення в вкриту лісом площу – 240 га.

        Загальний запас стовбурової деревини, який планується зрубати в 2017 році при проведенні рубок головного користування, рубок формування і оздоровлення лісів та санітарних рубок:

Головне користування – 136 га. 43,6 тис. м³.

Рубки догляду – 215 га – 8,7 тис. м³.

В т. ч.

Освітлення – 16 га. – 0,1 тис. м³.

Прочистка –42 га. – 0,6 тис. м³.

Прорідження – 60 га. – 2,0 тис. м³.

Прохідні рубки  – 97 га. – 6,0 тис. м³.

Санітарні рубки – 462 га. – 23,2 тис. м³.

В т.ч.

Вибіркові санітарні рубки – 462 га. – 23,2 тис. м³.

Інші рубки, пов’язані з веденням ЛГ – 5 га. – 1,0 тис. м³.

Очікувані зміни в лісовому фонді і продуктивності лісів після проведення запроектованих заходів.

№ п.п. Показники

Фактичні

станом на 01.01.2017р.

Очікувані станом на 01.01.2018р. Різниця
+ - %
1 Загальна площа земель лісогосподарського призначення, га 24934,4 24934,4 - - -
2 Лісові ділянки – усього 24008,5 24008,5 - - -
  в тому числі:
3.1 Вкриті лісовою рослинністю землі, га 22411,4 22538,1 126,7 - +1
3.2 Не вкриті лісовою рослинністю землі, га 1597,1 1470,4 - 126,7 -8
4 Загальний запас деревостанів, тис. м3 5289,09 5316,34 27,25 - +1
  в т.ч. стиглих і перестійних, 459,39 459,01 - 0,38 0
5 Загальна середня зміна запасу, тис.м3 101,69 102,76 1,07 - +1
6  Середня зміна запасу на 1га, вкритих лісовою рослинністю земель, м3 4,5 4,6 0,1 - +3 

         В результаті виконання запроектованих заходів, за рахунок зменшення площ суцільних зрубів, передбачається незначна зміна динаміки земель лісового фонду та таксаційних показників, тобто зміни відбудуться в  сталих межах.

7. Природоохоронні заходи щодо  охорони довкілля

Комплекс природоохоронних заходів запланованих на 2017 рік.

№ пп Назва природоохоронного заходу
1 2
1. У сфері поводження з відходами
1.1 Укласти договори із спеціалізованими організаціями на вивезення і передачу відходів для утилізації та розміщення
1.2. Отримати дозвіл на тимчасове зберігання відходів (комунальні, змішані, в тому числі сміття, відпрацьовані шини, брухт чорних металів, зіпсовані і відпрацьовані акумулятори, лампи) .
1.3. Адміністративні перевірки підрозділів підприємства та підприємців щодо дотримання ними санітарних умов в лісах та на виробничих територіях
2. Охорона водних ресурсів
2.2. Утримувати свердловини та колодязі на виробничих територіях за рахунок підприємства
2.3. Утримувати площадку для миття техніки в належному стані.
2.4. Утримувати ділянку заправки паливом в належному стані згідно регламенту та Планом поводження з ПММ).
2.5. Забезпечити наявність достатньої кількості абсорбентів для видалення проливів нафтопродуктів в разі їх утворення.
3. Охорона атмосферного повітря.
3.1 Здійснювати контроль токсичності відпрацьованих газів всього наявного транспорту

4. У сфері ведення лісового господарства і використання

лісових ресурсів.

4.1 Дотримання Проекту організації і розвитку лісового господарства, як  системи заходів, спрямованих на забезпечення ефективної охорони і захисту, раціональне використання, підвищення продуктивності лісів і їх відтворення , оцінку лісових ресурсів та моніторингу.
4.1.1 Проведення аудиту лісової сертифікації, як добровільної ініціативи, спрямованої на забезпечення підтвердження відповідності  ведення лісового господарства на підприємстві, вимогам відповідних міжнародним стандартів (Принципи і Критерії FSC)
4.2. Раціональне використання лісових ресурсів за рахунок їх комплексного використання (створення та формування змішаних за складом високопродуктивних,корінних деревостанів тощо)
4.3. Проведення рубок формування та оздоровлення лісів, направлених на поліпшення породного складу і якості лісів та підвищення їх продуктивності.
4.4. Відновлення лісів.
4.5. Охорона лісів від пожеж, шкідників та хвороб
4,6. Ремонт і утримання доріг лісогосподарського призначення та інші допоміжні лісогосподарські роботи
4.7. Перед проведенням лісогосподарських і лісозаготівельних робіт проводити оцінку потенціального впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС)
4.8. При проведенні лісогосподарських і лісозаготівельних робіт дотримуватись заходів щодо запобігання або зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, відображених в Акті ОВНС та інших нормативних документах.
4.9. З метою збереження біорізноманіття, продовжувати виявляти ліси високої природоохоронної цінності та лишати ключові біотопи і об’єкти при проведенні лісосічних робіт.

8. План виявлення і взяття під охорону рідкісних та зникаючих видів рослин і

тварин.

Охорона біотичного різноманіття включає систему правових, організаційних,економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання рослинного та тваринного світу.

Основні вимоги законодавства щодо забезпечення охорони рослинного світу визначені ст.ст. 25, 26 Закону України «Про рослинний світ», тваринного світу – розділом IV Закону України «Про тваринний світ», рідкісних та зникаючих видів флори і фауни – ст. 11 Закону України «Про Червону книгу України».

Охоронні пріоритети задекларовані в основному національному документі,  Червоній книзі України (ЧКУ).

План

виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин.

№ пп Назва заходу щодо виявлення та взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів Заходи щодо охорони рідкісних і зникаючих видів Хто проводить
1 Створення об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) в місцях зростання або мешкання рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, значимих на регіональному рівні. Рубки,  не проводяться. Спеціалісти лісгоспу, зацікавлені сторони
2 Проведення науковцями УКРНДІЛГА польових робіт із вивчення фауни рідкісних і зникаючих видів та планування заходів щодо їх збереження та покращення умов існування. Створення охоронних зон. Науковці заповідника
3

Проведення обстеження земельних лісових ділянок при відводах і таксації лісосік рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів – на 2018 рік (протягом 2017 року).

При виявленні, виділяються ключові біотопи і об’єкти біорізноманіття, згідно переліку ключових біотопів та об’єктів біорізноманіття та їх опису.

Збереження ключових біотопів і об’єктів біорізноманіття. Спеціалісти лісгоспу, лісничі,  зацікавлені сторони
4

Проведення картування місць зростання та мешкання популяцій рідкісних та зникаючих видів флори і фауни для забезпечення їх збереження при здійсненні господарської діяльності;

На картах-схемах по лісництвах наносяться рідкісні та зникаючі видів і біотопи Спеціалісти лісгоспу.
5 Залучення зацікавлених сторін та науковців до виявлення рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин   Адміністрація лісгоспу

9. Опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та устаткування.

          Економічна діяльність підприємства ґрунтується на заготівлі і реалізації деревини від рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів.

Лісозаготівельні роботи плануються проводити способами, які виключають або обмежують негативний вплив на довкілля та лісовідновлення. На кожну лісосіку видається лісорубний квиток, який дає право на заготівлю деревини. У лісорубних квитках зазначається спосіб рубки і очищення лісосіки, наявність підросту, насінників, ключових біотопів та об’єктів, які повинні бути збережені під час розробки лісосіки.

На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта, яка з врахуванням конкретних умов відображає лісівничі та організаційні вимого до виконання робіт. Технологічна карта вміщує, зокрема, перелік підготовчих робіт, визначає схему розробки лісосіки з нанесення на ній виробничих об’єктів, устаткування, шляхів, волоків, способи виконання лісозаготівельних  операцій (валка, обрубка сучків, розрізування стовбурів на сортименти, їх сортування і трелювання, штабелювання, навантаження і вивезення деревини, очищення місць рубок), черговість розробки пасік, передбачає заходи щодо охорони праці та природоохоронні заходи (запобігання ерозії грунтів, збереження ключових біотопів і об’єктів тощо). До технологічної карти додається Акт обстеження даної ділянки, в якому вказані заплановані заходи щодо мінімізації негативного впливу рубки на навколишнє природне середовище (ОВНС).

       На підприємстві застосовується сортиментний  спосіб заготівлі деревини, який дає змогу використовувати колісні трактори та машини.

Звалювання дерев, обрізування сучків проводиться бензопилами Хускварна або Штиль. Після звалювання дерев та обрізки сучків проводиться їх трелювання тракторами різних модифікацій МТЗ – 80 та МТЗ-82 «Беларусь», обладнаних кліщовим захватом.

       Рубки головного користування проводяться, головним чином, в соснових деревостанах з загальним запасом деревини близько 340 м3/га, при середній площі лісосіки 1,2 га., і середньому об’ємі стовбура в корі близько 0,7м³.

В Акті обстеження лісосік для кожної лісосіки вказується сезон заготівлі. На основі акту обстеження проводиться розподіл лісосічного фонду на зони літньої і зимової заготівлі і вивозки.

В надмірно зволожених ділянках заготівля деревини та вивозку проводить в зимовий період для зменшення негативного впливу на грунтовий покрив.

         На лісосіках працюють бригади, оснащені засобами індивідуального захисту, та спеціальним спорядженням. Бригада виконую весь комплекс робіт на лісосіці від звалювання дерев до очистки її від порубкових решток. Роботу на лісосіках контролюють майстри лісу та старші майстри лісу, котрі ведеться прийомку лісопродукції та її відпуск. На підприємстві впроваджується електронний облік деревини.

         При розробці лісосіки та її закінченні проводять очищення лісосіки від порубкових решток, шляхом укладання в трелювальні волоки, розкидання по площі для подальшого перегнивання, та спалювання. Спалювання проводять тільки в пожежобезпечний період на лісосіках з високим класом пожежної небезпеки.

Вивозка лісопродукції проводиться сортиментами,  автомобілями ЗІЛ, Камаз, Урал.

{/source}

До відома громад району

{source}

«Затверджено»

наказом директора

ДП «Малинський лісгосп АПК»

за № 70 від 20 березня 2017 року


ІНСТРУКЦІЯ З ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ВЗАЄМОДІЇ З МІСЦЕВИМИ ГРОМАДАМИ З ПИТАНЬ ЛІСОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «Малинський лісгосп АПК»

Цей порядок визначає процедури консультації лісогосподарського підприємства з зацікавленою громадськістю та взаємодії з місцевими громадами з питань лісової сертифікації, в т.ч. при вирішенні конфліктних ситуацій.

Зацікавленою громадськістю є територіальні громади, громадські організації, наукові і освітні заклади, органи державної влади, підприємці, інші юридичні і фізичні особи, які мають інтерес до використання лісових ресурсів та бажають впливати на прийняття управлінських рішень в лісовому господарстві.

1. Ідентифікація зацікавленої громадськості

1.1. До початку проведення основного аудиту відповідальний з питань лісової сертифікації має визначити коло зацікавленої громадськості шляхом: включення до переліку територіальних громад, які входять у зону діяльності підприємства;

включення до переліку зацікавленої громадськості з якими здійснюється постійна співпраця і взаємодія.

1.2. Окрім цього здійснюється інформування інших наукових і освітніх закладів, громадських організацій, споживачів продукції, фізичних і юридичних осіб, які мають потенційний інтерес до лісових ресурсів і ведення лісового господарства на підприємстві через цільову розсилку (наприклад e-mail) та розміщення інформації на веб-сайті, публікації тощо.

1.3. Зацікавлена громадськість визначена до пункту 1.1. та ті, які зголосилися брати участь у консультаційних процедурах (п. 1.2.) включаються до загального переліку зацікавленої громадськості.

2. Форми консультаційних процедур

Основними формами консультаційних процедур із зацікавленою громадськістю є:

- вивчення громадської думки через узагальнення висловлених зауважень і

пропозицій; 

- публічні громадські обговорення шляхом проведення круглих столів і зустрічей з зацікавленими сторонами тощо.

3. Питання щодо ведення лісового господарства, які потребують проведення консультаційних процедур із зацікавленими громадськістю і місцевими громадами

3.1. Першочерговими питаннями, за якими мають здійснюватися консультаційні процедури з зацікавленою громадськістю є:

- планування лісогосподарської діяльності, зокрема розробка 10-річних планів організації та розвитку ведення лісового господарства;

- виділення репрезентативних ділянок лісових екосистем;

- виділення окремих категорій особливо цінних для збереження лісів та призначення господарських заходів у них.

3.2. Важливими питаннями, щодо вирішення яких мають залучатися місцеві громади,

є:

- розробка 10-річних планів організації та розвитку лісового господарства;

- виділення репрезентативних ділянок лісових екосистем;

- виділення окремих категорій особливо цінних для збереження лісів та призначення господарських заходів у них;

- використання інфраструктури та майна місцевих громад під час лісозаготівлі (використання сільських доріг для перевезення лісопродукції, земель для розташування верхніх складів деревини за умови відсутності можливості організувати іх на землях лісогосподарського призначення тощо);

- випас громадської худоби в лісах та на землях лісогосподарського призначення;

- доступ місцевих мешканців та малого бізнесу до використання лісових ресурсів;

- зміна цільового призначення земель лісогосподарського призначення, цільового використання лісових земель і передачу в довгострокове тимчасове користування;

- відведення лісосік, а також застосування системи, виду рубок та технологічних процесів лісозаготівель у лісах, які межують з населеними пунктами;

- інші питання, які торкаються соціальних наслідків господарської діяльності, та де є або можливий конфлікт інтересів.

4. Порядок проведення консультаційних процедур

4.1. Консультаційні процедури із зацікавленою громадськістю

4.1.1. Консультування із зацікавленою громадськістю здійснюється як правило у формі вивчення громадської думки, коли особи визначені в пункті 1.3. отримують інформацію про початок консультаційних процедур і запрошуються висловити свої зауваження і пропозиції з питань ведення лісового господарства, виділення лісів високої охоронної цінності та репрезентативних ділянок.

4.1.2. Термін надходження таких пропозицій має складати не менше одного місяця.

4.1.3. За підсумками розгляду та аналізу пропозицій, готуються узагальнені матеріали, в яких має знайти своє відображення повнота врахування думки і побажань зацікавленої громадськості. У разі відхилення зауважень і пропозицій, має бути підготовлено обґрунтування.

4.1.4. Зазначені матеріали мають бути доступні для ознайомлення із зацікавленою громадськістю, наприклад, шляхом розміщення на веб-сайті або в інший прийнятний спосіб.

4.1.5. Консультаційні процедури можуть відбуватися також шляхом проведення круглих столів і особистих зустрічей як за ініціативою підприємства, так і представників зацікавленої громадськості.

4.2. Консультаційні процедури з місцевими громадами 

4.2.1. Консультаційні процедури з місцевими громадами відбуваються як правило у формі публічних громадських обговорень шляхом проведення нарад, зустрічей і круглих столів.

4.2.2. З питань, які зазначені в пункті 3.2. представники органів місцевого самоврядування запрошуються на наради, зустрічі, які організовуються підприємством.

4.2.3 Протягом зустрічі ведется протокол, до якого вносятся зауваження, пропозиції та побажання представників місцевих громад.

4.2.4.  За результатами прийнятих рішень з питань, що перелічені в пункті З.2., представники органів місцевого самоврядування мають бути поінформовані в прийнятний для них спосіб.

4.2.5. Підприємство має здійснювати консультаційні процедури з представниками місцевих громад на постійній і систематичній основі у прийнятий спосіб - за телефоном, особисте спілкування, виступи на сесіях місцевих рад тощо. При цьому ведуться записи, які підтверджують проведення консультаційних процедур.

5. Механізм вирішення суперечок

5.1. Підприємство реєструє усі звернення зацікавленої громадської у т.ч. ті, які оскаржують прийняті раніше рішення з питань передбачених цим Порядком.

5.2. Звернення, яке містить скаргу в обов’язковому порядку включає контактну інформацію зацікавленої громадськості і короткий виклад претензії.

5.3. Для розгляду звернень, які містять скаргу, на постійній основі функціонує апеляційна комісія. Вона складається не менш ніж з трьох осіб і включає до себе головного лісничого, головного інженера та юриста. В разі необхідності до роботи апеляційної комісії залучаються інші фахівці підприємства.

5.4. Апеляційна комісія має протягом двох тижнів розглянути скаргу по суті, і в разі необхідності провести відповідні переговори, зустрічі та консультації. При цьому члени апеляційної комісії мають докладати усіх зусиль для знаходження рішення, яке сприятиме безконфліктному вирішенню суперечки та унеможливлюватиме їх появу в майбутньому.

5.5. Рішення апеляційної комісії затверджується директором підприємства і є обов’язковим для виконання.

5.6. Якщо скарга містить вимогу щодо компенсації нанесеної шкоди і завданих збитків, апеляційна комісія розглядає обґрунтованість такої вимоги, та за погодженням із зацікавленою стороною готує пропозиції щодо обсягів і форми такої компенсації. При цьому до уваги можуть прийматися постанова КМУ від 17 листопада 1997 р. №

1279 „Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню", постанова КМУ від 19 квітня 1993 р. № 284 „Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам" та постанова КМУ від 23 липня 2008 року № 665 „Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу".

5.7. У разі незгоди зацікавленої громадськості з рішенням апеляційної комісії вони в порядку, встановленим законодавством, можуть оскаржувати відповідне рішення у суді.


Участь громадськості в управлінні лісовим господарством : практ. посібн. / [Кравець П.В., Павліщук О.П., Розвод С.В. та ін.] ; за ред. П.В. Кравця. - К.: “Компринт”, 2012 .

Підготував нач. відділу ЛГ -  О.В.Хмельницький 

Погодив головний лісничий -  Б.М.Лобачевський 

 

 

Go to top
web site developer Bagnyuk Vitaliy https://vk.com/genowa